Thông báo về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019, 2020 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Chủ nhật - 17/10/2021 09:00

     Thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên từng học kỳ, Trường thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019, 2020 (Trừ sinh viên khoa Du lịch - Khách sạn còn thiếu điểm học tập một số môn, sẽ có thông báo sau), như sau:
     Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021: Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 trên Cổng thông tin đào tạo http://portal.huflit.edu.vn tại cột điểm cấp Trường. Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá;
     Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên qua email: ctctsv@huflit.edu.vn trước ngày 24/10/2021. Khi gửi email, sinh viên vui lòng ghi rõ nội dung trên tiêu đề, các thông tin cá nhân và gửi kèm minh chứng (hình ảnh) liên quan đến khiếu nại của mình.
     Đề nghị các Khoa, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên hỗ trợ thông tin kịp thời, đầy đủ tới sinh viên; để đảm bảo quyền lợi của mình, sinh viên cần thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC