Thông báo về công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022

Thứ sáu - 29/04/2022 15:21

     Thực hiện Công văn số 1622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/4/2022 về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:


     1. Thông tin, nhắc nhở người lao động và người học tham gia giao thông an toàn, đúng luật và đảm bảo thực hiện các qui định phòng, chống dịch Covid-19.
     2. 
Quán triệt cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
     3. Phối hợp chặt chẽ cơ quan công an để xử lý kịp thời các nội dung, vấn đề phát sinh liên quan đến thực hiện qui định về an toàn giao thông đối với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý.
     4. Trong trường hợp khẩn thiết hoặc có những vấn đề phát sinh ngoài phạm vi giải quyết, các đơn vị vui lòng thông tin cho Phòng Chính trị - Công tác sinh viên để phối hợp.

     Trường đề nghị Trưởng các đơn vị phối hợp các tổ chức đoàn thể, phổ biến những nội dung trên tới người lao động và người học./.

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC