Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thứ tư - 01/09/2021 09:45

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thức hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;
Căn cứ công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20/8/2021 của UBND TP.HCM về tăng cường một số biện pháp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19;
          Căn cứ thông báo số 102/TB-ĐNT ngày 08/7/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM về việc tiếp tục triển khai các hoạt động của Trường bằng hình thức trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 và kế hoạch năm học của Trường;
Nhằm đảm bảo tiến độ học tập cho sinh viên, Nhà trường thông báo đến các khoa đào tạo, giảng viên và toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy về việc tổ chức cho sinh viên học theo hình thức trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 từ ngày 06/9/2021, cụ thể như sau:

1. Đối với các Khoa
-  Triển khai học trực tuyến tất cả các học phần theo kế hoạch. Các học phần không thể triển khai học trực tuyến, khoa lập danh sách và gửi về phòng Đào tạo đại học, hạn chót ngày 03/9/2021.
-  Thông báo đến tất cả giảng viên về việc tổ chức giảng dạy cho sinh viên theo hình thức học trực tuyến, có thể sử dụng các nền tảng giảng dạy online như Microsoft Teams, Google classroom, Zoom, Moodle kết hợp MS Teams hoặc tương đương. Nhà trường khuyến khích giảng viên sử dụng Moodle kết hợp MS Teams và sử dụng công cụ này để giảng dạy trực tuyến trong những học kỳ sau.
-  Cung cấp bài giảng, tài liệu, bài tập,… cho sinh viên trên hệ thống đào tạo trực tuyến Moodle của trường (tại địa chỉ trang web https://courses.huflit.edu.vn).
-  Thông báo đến tất cả sinh viên của khoa về các học phần giảng dạy trực tuyến để sinh viên theo dõi (trên website của Trường, email và các kênh thông tin khác). Phân công chuyên viên giáo vụ khoa để hỗ trợ sinh viên tham gia các lớp học trực tuyến.
-  Gửi danh sách các học phần có giảng dạy trực tuyến có kèm với cách thức vào lớp học trực tuyến về phòng Đào tạo đại học (email: daotao@huflit.edu.vn) và phòng Thanh tra – Pháp chế (ttpc@huflit.edu.vn).

2. Đối với sinh viên
-  Theo dõi thường xuyên thông báo mới của Nhà trường trên các trang web chính thức (https://huflit.edu.vn/ và https://portal.huflit.edu.vn/).
-  Kiểm tra email sinh viên (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn) để theo dõi kịp thời các thông báo mới nhất về các lớp học trực tuyến được giảng dạy.
-  Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ qua email, nội dung gửi về email: support@st.huflit.edu.vn.
-  Riêng các học phần Giáo dục thể chất 1 (cho sinh viên khóa 2020), Nhà trường không tổ chức dạy trực tuyến. Sau ngày 17/10/2021, nếu không tổ chức học trực tiếp được, Nhà trường sẽ hủy đăng ký học phần Giáo dục thể chất 1, học phí của học phần này sẽ được bảo lưu cho các học kỳ sau.

3. Thời gian áp dụng giảng dạy trực tuyến bắt đầu từ thứ Hai ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo đi học trở lại của Nhà trường.
Trong thời gian giảng dạy trực tuyến, đề nghị sinh viên, cán bộ - giảng viên - nhân viên Nhà trường cần tuân thủ những quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Kịp thời phản ánh thông tin đến Nhà trường về những trường hợp liên quan việc Phòng, Chống dịch COVID-19 qua đường dây nóng: bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Cán bộ Y tế: 0972 662 006 hoặc ông Phạm Hữu Nghĩa – Đội trưởng Đội Cơ động Phản ứng nhanh: 0916 668 758.

 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC