Thông báo v/v điền form đăng ký thay đổi bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu BHYT đối với sinh viên HUFLIT năm học 2021-2022

Thứ hai - 03/01/2022 14:19

Theo thông báo v/v tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2021-2022 vào ngày 30/08/2021. Nay Trường thông báo đến sinh viên form đăng ký đổi bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu BHYT đối với sinh viên HUFLIT năm học 2021-2022,
- Link đăng ký TẠI ĐÂY
- Sinh viên sử dụng email cá nhân của Trường cấp truy cập FORM để đăng ký thay đổi Bệnh viện. Thời gian đăng ký từ ngày 03/01/2021 đến hết ngày 11/01/2022
- Kiểm tra danh mục các bệnh viện BHYT quý 1 năm 2022 (đính kèm) trước khi đăng ký
- 2 bệnh viện được bổ sung đăng ký khám chữa bệnh ban đầu : bệnh viện Nguyễn Tri Phương mã : 79013 và bệnh viện Nhân Dân Gia Định mã 79030
Yêu cầu sinh viên có nguyện vọng đổi bệnh viện khám chữa bệnh BHYT thực hiện đúng thời gian và đầy đủ nội dung,sau thời gian trên các vấn đề liên quan sẽ không được giải quyết. Tất cả trường hợp đăng ký sai mã bệnh viện hoặc sai tên bệnh viện đều bị hủy kết quả đã đăng ký
Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ, sinh viên gửi thông tin về email của Tổ Y tế: yte@st.huflit.edu.vn  để được hướng dẫn.
 

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC