Thông báo thời gian và mức đóng học phí năm học 2021-2022

Thứ bảy - 24/07/2021 09:49

Căn cứ Thông báo số 108/TB-ĐNT, ngày 23/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh về việc “đóng học phí năm học 2021-2022”

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) thông báo thời gian đóng và mức học phí năm học 20212022 đối với sinh viên các khóa như sau:

1. Mức thu học phí:
Học phí được tính theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký trong các học kỳ, cụ thể:
1.1. Đối với sinh viên khóa 2021: đóng học phí theo thông báo trong giấy báo nhập học, mức thu là 1.000.000 đồng/tín chỉ lý thuyết, đối với môn thực hành mức học phí nhân hệ số 1.5/tín chỉ.
1.2. Đối với sinh viên từ khóa 2020 trở về trước:         
Nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên trong tình hình dịch bệnh phức tạp và kinh tế khó khăn, trong Học kỳ 1 năm học 20212022, Nhà trường không tăng học phí, vẫn áp dụng theo mức thu học phí cũ của năm học 2020–2021:
 
Hệ đào tạo Khóa 2020 Khóa 2019 Khóa 2018 trở về trước
Đại học hệ chính quy 900.000 800.000 770.000
Liên thông 770.000
Cao đẳng hệ chính quy 700.000
Đại học hệ văn bằng 2 740.000
*Đơn vị: đồng/tín chỉ

Học kì 2 năm học 2021-2022 áp dụng mức thu học phí như sau:
Hệ đào tạo Khóa 2020 Khóa 2019 Khóa 2018 trở về trước
Đại học hệ chính quy 970.000 870.000 840.000
Liên thông 840.000
Cao đẳng hệ chính quy 700.000
Đại học hệ văn bằng 2 740.000
*Đơn vị: đồng/tín chỉ
 
- Đơn giá tín chỉ áp dụng theo từng đối tượng sinh viên nêu trên, không phụ thuộc vào hình thức tổ chức giảng dạy và học tập
- Đối với các môn học có tín chỉ thực hành, môn Thực tập thực tế (đối với sinh viên chuyên ngành Sư phạm thuộc Khoa Ngoại ngữ): mức học phí nhân hệ số 1.5/tín chỉ.
- Đối với môn Giáo dục thể chất: mức học phí bằng với mức thu các môn lý thuyết, môn Giáo dục quốc phòng có học phí bằng 3 tín chỉ lý thuyết.
 
 
2. Thời hạn đóng học phí:
- Học kỳ 1 : Từ ngày 07/09/2021 đến ngày 07/10/2021
- Học kỳ 2 : Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 14/03/2022
Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí hoặc không đóng học phí đúng hạn sẽ: bị cảnh cáo học vụ, không được giải quyết thi cuối học kỳ, làm khóa luận, không được giới thiệu thực tập và chứng nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan; đồng thời tùy theo mức độ có thể bị xử lý buộc ngưng học hoặc thôi học theo quy định.
 
Lưu ý
Kể từ năm học 2022–2023, Nhà trường sẽ thực hiện thu học phí tất cả các hệ đào tạo  trong vòng 1 tháng TRƯỚC THỜI GIAN BẮT ĐẦU CỦA MỖI HỌC KỲ. Sinh viên các khóa lưu ý thực hiện nghiêm túc.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên các khóa đang theo học tại Trường.

Trân trọng.

 

Tác giả bài viết: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC