Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2021 -2022

Thứ ba - 24/05/2022 09:00

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022, cụ thể như sau

Sinh viên (SV) vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:

 LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022: SV vui lòng xem trong tài khoản cá nhân (portal).

 NỘI QUY PHÒNG THI (Trích từ Quyết định 478/QĐ-ĐNT Về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh do Hiệu trưởng ký ngày 18/04/2022).

 Lưu ý:
  • Sinh viên nên thường xuyên xem lại lịch thi cá nhân trong suốt thời gian tổ chức thi, tránh trường hợp quên lịch thi hoặc có những thay đổi lịch thi (nếu có).
  • Ký hiệu phòng thi: các phòng thi ký hiệu là A, B, PM, LAB HQ, PHT (Phòng Hội thảo) thi tại cơ sở Sư Vạn Hạnh; các phòng thi ký hiệu D thi tại cơ sở Cao Thắng; các phòng thi PBA, PBU thi tại cơ sở Thất Sơn, các phòng thi ký hiệu K thi tại cơ sở Trường Sơn.
  • Mọi thắc mắc về lịch thi, SV vui lòng đến trực tiếp văn phòng Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục (lầu 1, Khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh) để được hướng dẫn từ nay đến hết ngày 03/06/2022 (sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết).

Nguồn tin: Phòng KT-BĐCLGD

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC