Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 3 - Năm học 2020 -2021

Thứ ba - 03/08/2021 14:45

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021- ĐỢT 3 bằng hình thức trực tuyến.
Sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:

THÔNG BÁO THI ĐỢT 3 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (tại đây).

LỊCH THI ĐỢT 3 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (tại đây)
 
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THI ONLINE (96/HD-ĐNT) (tại đây)
 
MẪU BÀI THI TỰ LUẬN (tại đây)
 
MẪU BÀI THI TIỂU LUẬN (THAM KHẢO) (tại đây)
 
Lưu ý:
- Các môn chưa thi trong Đợt 1, Đợt 2 và Đợt 3 sẽ được Trường sắp xếp và thông báo sau.
- SV đọc kỹ HƯỚNG DẪN phía trên để thực hiện đúng quy định.
- SV liên hệ GV bộ môn để được hướng dẫn nếu có thắc mắc liên quan đến môn thi.
- SV liên hệ Phòng KT-BĐCLGD để được hướng dẫn nếu gặp trục trặc về thủ tục phòng thi (ktbdclgd@st.huflit.edu.vn).

Nguồn tin: Phòng KT-BĐCLGD

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC