Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 2 - Năm học 2020 -2021

Thứ tư - 30/06/2021 17:09

 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021- ĐỢT 2 bằng hình thức trực tuyến.
Sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:
 
LỊCH THI ĐỢT 2 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (tại đây)
 
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THI ONLINE (tại đây)
 
MẪU BÀI THI TỰ LUẬN (tại đây)
 
MẪU BÀI THI TIỂU LUẬN (THAM KHẢO) (tại đây)
 
Lưu ý:
- Các môn chưa thi trong Đợt 1 và Đợt 2 sẽ được Trường sắp xếp và thông báo sau.
- SV đọc kỹ HƯỚNG DẪN phía trên để thực hiện đúng quy định.
- SV liên hệ GV bộ môn để được hướng dẫn nếu có thắc mắc liên quan đến môn thi.
- SV liên hệ Phòng KT-BĐCLGD để được hướng dẫn nếu gặp trục trặc về thủ tục phòng thi (ktbdclgd@st.huflit.edu.vn).

Tác giả bài viết: Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC