Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 1 - Năm học 2020 -2021 (Vấn đáp + Tiểu luận)

Thứ sáu - 04/06/2021 10:00

 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 84/TB-ĐNT do Hiệu trưởng ký ngày 04/6/2021 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2020 - 2021 trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:

LỊCH THI ĐỢT 1 - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (VẤN ĐÁP + TIỂU LUẬN) (tại đây)

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THI ONLINE (tại đây)

MẪU TRANG BÌA VÀ RUỘT TIỂU LUẬN (THAM KHẢO) (tại đây)

- SV tiếp tục theo dõi Lịch thi các môn còn lại.
- SV vui lòng liên hệ GV bộ môn để được hướng dẫn, hoặc email về Phòng KT-BĐCLGD (ktbdclgd@huflit.edu.vn).

 

Nguồn tin: Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC