Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021)

Thứ năm - 24/11/2022 16:11

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 áp dụng cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021), cụ thể như sau:

 LỊCH THI HỌC KỲ I – ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2022-2023 – Khóa 27 (2021): SV vui lòng xem trong tài khoản cá nhân (portal).

 NỘI QUY PHÒNG THI (Trích từ Quyết định 478/QĐ-ĐNT Về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh do Hiệu trưởng ký ngày 18/4/2022).

 Lưu ý:
·         Các môn về tổ chức sự kiện, thực tập, thực tế, tiểu luận… sinh viên vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách môn học để biết lịch thi.
·         Sinh viên các khóa khác có đăng ký học những học phần thuộc khóa 27 (2021) sẽ cùng dự thi đợt này.

·         Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút (kể cả môn vấn đáp).
·         Sinh viên thường xuyên xem lại lịch thi cá nhân trong suốt thời gian tổ chức thi, tránh trường hợp quên lịch thi hoặc có những thay đổi lịch thi (nếu có).
·         Mọi thắc mắc về lịch thi, SV vui lòng đến trực tiếp văn phòng Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục (lầu 1, Khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh) để được hướng dẫn từ nay đến hết ngày 01/12/2022 (sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết).

Sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi.
Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC