Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 2019, 2020, 2022

Thứ tư - 14/12/2022 11:05

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 áp dụng cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 25, 26, 28 (2019, 2020, 2022), cụ thể như sau:

 LỊCH THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2022-2023 – Các môn thuộc khóa 25, 26, 28: SV vui lòng xem trong tài khoản cá nhân (portal).

 NỘI QUY PHÒNG THI (Trích từ Quyết định 478/QĐ-ĐNT Về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh do Hiệu trưởng ký ngày 18/4/2022).

 Lưu ý:
·         Sinh viên có lịch thi nhiều môn tại nhiều cơ sở trong cùng 1 buổi thi (sáng hoặc chiều) vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục để được hướng dẫn.
·         Sinh viên trùng lịch thi các môn với môn Giao tiếp kinh doanh (1521463), Quản trị học nhập môn (1525183), Quản trị nguồn nhân lực (1523063) vui lòng liện hệ giảng viên phụ trách môn học để được hướng dẫn.
·         Các môn về tổ chức sự kiện, thực tập, tiểu luận… sinh viên vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách môn học để biết lịch thi.

·         Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút (kể cả môn vấn đáp).
·         Sinh viên thường xuyên xem lại lịch thi cá nhân trong suốt thời gian tổ chức thi, tránh trường hợp quên lịch thi, nhầm cơ sở thi hoặc có những thay đổi lịch thi (nếu có).
·         Mọi thắc mắc về lịch thi, sinh viên vui lòng đến trực tiếp văn phòng Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng giáo dục (lầu 1, Khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh) để được hướng dẫn từ nay đến hết ngày 22/12/2022 (sau thời gian này, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết).

Sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi.
Trân trọng./.

Nguồn tin: Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng giáo dục

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC