Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghe Tiếng Anh 2 (1521072) HKII năm học 2019 - 2020 ĐỢT 2

Thứ sáu - 24/07/2020 10:15

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2019-2020) - ĐỢT 2 môn Nghe Tiếng Anh 2 (1521072) ngày 24/08/2020 - ca thi 17g00 được thay đổi thành ca thi bắt đầu lúc 15g00. ​​

Sinh viên vui lòng xem lịch thi thay đổi tại đây.
Danh sách phòng thi thay đổi.

Trân trọng. 
 

Tác giả bài viết: Ban Khảo thí

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC