Thông báo thay đổi hình thức và thời gian đóng học phí HK2(2019 - 2020)

Thứ tư - 12/02/2020 12:09

Căn cứ Thông báo số 146/TB-ĐNT ngày 17/12/2019 của Nhà trường về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;
Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV,
Nhằm hạn chế sự phát tán của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) thông báo đến sinh viên các khóa một số nội dung sau đây:
 • Thời gian đóng học phí: từ ngày 17/2/2020 đến ngày 17/3/2020.
 • Thời gian gia hạn học phí tối đa đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: ngày 17/4/2020.
 • Hình thức đóng học phí: sinh viên đóng học phí hoàn toàn qua tài khoản ngân hàng, không thực hiện thu tiền mặt. Sinh viên có thể lựa chọn đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua 01 trong 04 tài khoản ngân hàng của HUFLIT:
            + 1940201041050 mở tại Agribank Chi nhánh Hiệp Phước.
            + 6221201004234 mở tại Agribank Chi Nhánh Nam Hoa.
            + 112000007904 mở tại Vietinbank Chi nhánh 10.
            + 0421003935426 mở tại Vietcombank Chi nhánh Hùng Vương.
 •  Hình thức cấp hóa đơn học phí cho sinh viên: Phòng Quản trị - Tài vụ thực hiện cấp hóa đơn điện tử cho sinh viên khi đóng học phí.
 • Sau khi sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của Nhà trường, trong vòng 5-7 ngày, sinh viên đăng nhập vào tài khoản email của mình do HUFLIT cấp (Mã sinh viên@st.huflit.edu.vn) để nhận hóa đơn điện tử từ Phòng Quản trị - Tài vụ.
  Các nội dung khác về đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 thực hiện theo Thông báo số 146/TB-ĐNT ngày 17/12/2020 của Nhà trường.
  Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc về vấn đề học phí, đề nghị liên hệ Phòng Quản trị - Tài vụ để được giải đáp./.
   

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC