Thông báo sửa đổi, bổ sung quyết định 333/QĐ-ĐNT ngày 23/9/2021

Thứ tư - 13/10/2021 15:58

     Căn cứ quyết định số 346/QĐ-ĐNT ngày 06/10/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 của Quyết định 333/QĐ-ĐNT ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng ban hành Quyết định bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021;
       Trường thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung so với quyết định 333/QĐ-ĐNT tại Điều 1, được trích lại trong quyết định như sau:
“Cho phép sinh viên sử dụng chứng chỉ EnglishScore được tổ chức thi tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tự đăng ký thi trực tiếp trên phần mềm EnglishScore do Hội đồng Anh cung cấp áp dụng cho khóa 2017 trở về trước trong đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021.”
 
        Trên cơ sở quyết định này, sinh viên có thể tải phần mềm EnglishScore do Hội đồng Anh cung cấp trên các nền tải ứng dụng của điện thoại thông minh để đăng ký dự thi và lấy chứng chỉ theo quy định của quyết định 333/QĐ-ĐNT.

         Thời gian sinh viên hoàn thành chứng chỉ trên: trước ngày 25/10/2021.

       Lưu ý: Trường chỉ chấp nhận chứng chỉ ghi rõ các thông tin liên quan sinh viên và chỉ áp dụng cho đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021.
         Ví dụ mẫu chứng chỉ EnglishScore
mauES

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC