Thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung cho các sinh viên sử dụng chứng chỉ EnglishScore và bài thi năng lực tiếng Hàn, Nhật, Trung (đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021)

Thứ tư - 13/10/2021 16:23

1. Đối tượng:
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc / Nhật Bản / Trung Quốc do trường tổ chức vào ngày 03/10/2021 << xem thêm kết quả tại đây : tiếng Nhật - tiếng Hàn - tiếng Trung >>
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã có chứng chỉ EnglishScore theo thang điểm được quy định tại quyết định 333/QĐ-ĐNT ngày 23/9/2021 << xem thêm thông tin tại đây >> 

2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00, thứ Hai, ngày 25/10/2021

3. Hình thức nộp:
- Nộp hồ sơ trực tuyến.
- Sinh viên sử dụng email sinh viên trường cấp để điền FORM đăng ký xét tốt nghiệp tại đây: https://forms.office.com/r/Brr0edpmsj

* Lưu ý:
- Đối với sinh viên sử dụng chứng chỉ EnglishScore: nộp file .pdf vào mục upload chứng chỉ và ghi rõ mã dự thi theo đề nghị.
- Đối với sinh viên sử dụng bài thi năng lực tiếng Hàn Quốc / Nhật Bản / Trung Quốc do trường tổ chức: dùng hình thẻ sinh viên hoặc hình CMND/CCCD để thay thế cho hình chứng chỉ ở mục upload file chứng chỉ ngoại ngữ.

      Các thắc mắc liên quan, sinh viên vui lòng sử dụng email sinh viên để liên hệ phòng Đào tạo Đại học qua email: xettotnghiep@huflit.edu.vn

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC