Thông báo nghỉ học ngày 13/4/2022 dành cho khóa 2020

Thứ hai - 04/04/2022 13:59

        Căn cứ Thông báo số 27/TB-ĐNT ngày 24/3/2022 về việc tổ chức học thực hành trực tuyến và thi kết thúc môn Giáo dục quốc phòng – An ninh dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020.
        Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2020 hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020 như sau:

       1- Tất cả các lớp học phần thuộc khóa 2020 được nghỉ học Thứ Tư ngày 13/4/2022 để thi kết thúc môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.

       2- Lịch học bù các lớp học phần trên được thực hiện vào tuần dự trữ.

       Trường đề nghị các đơn vị liên quan trong trường phối hợp thực hiện tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh theo kế hoạch./.
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC