Thông báo lịch dạy và học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Thứ sáu - 16/10/2020 23:25

        Trường thông báo thời gian giảng dạy và lịch học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020 như sau:

1- Thời gian bắt đầu học kỳ 1 (2020 - 2021):
 Thứ Hai ngày 19/10/2020. Sinh viên khóa 2020 xem thời khóa cá nhân chính thức từ 10 giờ 00 thứ Bảy ngày 17/10/2020 trên cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn/ (sinh viên phải đăng nhập, xem và học theo thời khóa biểu cá nhân, bằng cách click chọn "Lịch học")

2- Lưu ý các kí hiệu phòng học
 • Kí hiệu A.., B.., LAB, PM..: Cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh (Quận 10)
 • Kí hiệu C..: Cơ sở M4-M7-M9 Thất Sơn (Quận 10)
 • Kí hiệu D..: Cơ sở 298-304 Cao Thắng (Quận 10)
 • Kí hiệu T..: Cơ sở 357 Lê Hồng Phong (Quận 10)
3- Thời gian biểu trong ngày tại các cơ sở
Sáng: Từ tiết 1 đến tiết 6
 • Tiết 1: Từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 35 phút
 • Tiết 2: Từ 7 giờ 35 phút đến 8 giờ 25 phút
 • Tiết 3: Từ 8 giờ 25 phút đến 9 giờ 15 phút
 • Tiết 4: Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 25 phút
 • Tiết 5: Từ 10 giờ 25 phút đến 11 giờ 10 phút
 • Tiết 6: Từ 11 giờ 10 phút đến 12 giờ 00 phút
Chiều: Từ tiết 7 đến tiết 12
 • Tiết 7: Từ 12 giờ 45 phút đến 13 giờ 35 phút
 • Tiết 8: Từ 13 giờ 35 phút đến 14 giờ 25 phút
 • Tiết 9: Từ 14 giờ 25 phút đến 15 giờ 15 phút
 • Tiết 10: Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 25 phút
 • Tiết 11: Từ 16 giờ 25 phút đến 17 giờ 10 phút
 • Tiết 12: Từ 17 giờ 10 phút đến 18 giờ 00 phút
    ***Riêng cơ sở 357 Lê Hồng Phong
 • Tiết 7: Từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 20 phút
 • Tiết 8: Từ 13 giờ 20 phút đến 14 giờ 10 phút
 • Tiết 9: Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 00 phút
 • Tiết 10: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 05 phút
 • Tiết 11: Từ 16 giờ 05 phút đến 16 giờ 55 phút
 • Tiết 12: Từ 16 giờ 55 phút đến 17 giờ 45 phút
 
Tối: Từ tiết 13 đến tiết 15
 • Tiết 13: Từ 18 giờ 15 phút đến 19 giờ 05 phút
 • Tiết 14: Từ 19 giờ 05 phút đến 19 giờ 55 phút
 • Tiết 15: Từ 19 giờ 55 phút đến 20 giờ 45 phút

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC