Thông báo Lần 2 Về việc hỗ trợ sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai năm 2020

Thứ hai - 07/12/2020 14:15

     Ngày 27/11/2020 Trường ban hành Thông báo số 129/TB-ĐNT về việc hỗ trợ sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai;
     Theo thông báo số134/TB-ĐNT, ngày 04/12/2020 Trường tổ chức cho sinh viên học theo hình thức trực tuyến, để công tác xét duyệt hỗ trợ sinh viên Miền Trung đúng như đã quy định, các sinh viên thuộc đối tượng xét duyệt chưa nộp đơn sẽ thực hiện như sau:
          - Sinh viên làm đơn gửi về văn phòng Khoa qua đường bưu điện hoặc thư điện tử theo thời gian đã quy định.
        - Trường hợp gửi qua thư điện tử, sinh viên bổ sung bản chính về văn phòng Khoa trước ngày 17/12/2020.
     Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên thực hiện đúng theo quy định./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC