Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các khóa 2016, 2017, 2018 và 2019 học kỳ 1, năm học 2019 – 2020

Thứ hai - 22/06/2020 15:42

      Trên cơ sở kết quả đánh giá rèn luyện của các khoa, Phòng CT-TC-CTSV đã rà soát lại,
     Nay Trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 việc xem kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
      - 22/6/2020 – 30/6/2020: Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại trang http://drl.huflit.edu.vn/. Sinh viên xem kết quả đánh giá cấp Trường ở cột thứ 4 (màu cam). Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá.
     - Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường, sinh viên vui lòng liên hệ với các thầy cô trong danh sách dưới đây qua số điện thoại Phòng CT-TC-CTSV (028-38-632-052, số nội bộ 103) hoặc số điện thoại/email của các thầy cô:
       + Đối với sinh viên khoa Ngoại ngữ: Liên hệ cô Hoài Mến (Email: hoaimen@huflit.edu.vn)
      + Đối với sinh viên khoa Quan hệ quốc tế và khoa Quản trị kinh doanh: Liên hệ thầy Quốc Phong (Email: quocphong@huflit.edu.vn)
      + Đối với sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông, khoa Du lịch – Khách sạn và khoa Luật: Liên hệ thầy Thanh Sang (Email: sangthanh@huflit.edu.vn)
      + Đối với sinh viên khoa Công nghệ thông tin và khoa Kinh tế - Tài chính: Liên hệ cô Chiêu Anh (Email: chieuanh@huflit.edu.vn)

Lưu ý:  Sinh viên vui lòng liên hệ qua các số điện thoại của Phòng và các thầy cô trong giờ hành chính.  
            Đề nghị sinh viên, các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC