Thông báo Hội thảo cấp trường tháng 6/2020 - Khoa Ngoại ngữ (HUFLIT)

Thứ hai - 18/05/2020 16:39

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

“SỰ KẾT HỢP GIỮA PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG GIẢNG DẠY”

Khoa Ngoại ngữ trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường theo thông tin như sau:
 • Tên và nội dung Hội thảo
   Tên hội thảo:
              Sự kết hợp giữa phương pháp truyền thống và công nghệ hiện đại trong giảng dạy                
   Nội dung chính trình bày trong hội thảo:
- Vai trò của phương pháp giảng dạy truyền thống trong giai đoạn hiện nay
- Giảng dạy online: phương pháp, hiệu quả và đề xuất
- Việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế bài giảng, bài tập
-  Chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của người học
- Tác động của công nghệ 4.0 đối với phương pháp giảng dạy; môi trường học tập và việc thiết kế chương trình đào tạo ngành Ngoại ngữ bậc Đại học
- Yếu tố văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ
- Kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ
-  Các vấn đề khác liên quan đến nghiên cứu và giảng dạy nói chung và giảng dạy ngoại ngữ nói riêng.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo:
     -
  Tóm tắt: tiếng Việt
     - Toàn văn tham luận: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp
     - Báo cáo tham luận: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
 • Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
Thời gian: dự kiến 13g30 Chủ nhật ngày 14/6/2020
Địa điểm : Phòng Hội thảo (Lầu 1 khu B, 828 Sư Vạn Hạnh)
 • Thể lệ và thời hạn gửi tham luận
- Bài tham luận tham gửi tham dự Hội thảo phải chưa từng được đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Bài được chấp nhận báo cáo tại hội thảo sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo và được tính điểm theo qui định của Nhà trường.
- Tác giả gửi bài tham luận bằng 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM đến địa chỉ email: pt.duyenhong@gmail.com, người nhận: cô Phạm Thị Duyên Hồng.
- Thời gian nhận bài: Từ 15/5/2020 đến 4/6/2020
 • Đơn vị thực hiện/ phối hợp
- Đơn vị tổ chức: Khoa Ngoại Ngữ
- Đơn vị chỉ đạo: Ban Khoa học – Hợp tác – Đào tạo sau đại học
- Đơn vị phối hợp: Các khoa và phòng ban trong trường                                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA
 
                                                                                                                   (Đã ký)
 
                                                                                                       Phạm Thị Duyên Hồng 
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC