Thông báo về việc hoãn một số môn thi trong Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2)

Thứ năm - 01/07/2021 19:05

THÔNG BÁO
Về việc hoãn một số môn thi trong Lịch thi kết thúc học phần
Học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2)

 
Trường tạm hoãn các môn thi sau: Tiếng Hàn 2, Tiếng Hàn 4, Tiếng Hàn 6, Tiếng Nhật 2, Tiếng Nhật 4. Các môn thi trên sẽ thi sau ngày 25/7/2021.
Đề nghị SV thường xuyên kiểm tra, theo dõi lịch thi và các thông báo của Nhà trường.

Nguồn tin: Phòng KT-BĐCLGD

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC