Thông báo Hỗ trợ sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long chịu thiên tai (hạn mặn)

Thứ hai - 06/04/2020 19:28

 Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp ngày 27/3/2020;
 Nhằm chia sẻ đối với sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long, nơi bị ảnh hưởng của nhiễm mặn do nước biển dâng, Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ sinh viên thuộc diện này như sau:
1. Đối tượng: sinh viên đang theo học tại Trường có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu thiên tai hạn mặn.
2. Mức hỗ trợ:  1.000.000 đồng/sinh viên
3. Cách thức thực hiện:
   - Sinh viên làm đơn, ghi rõ số tài khoản, có xác nhận của địa phương gửi về Khoa trước ngày 31/5/2020 (theo mẫu đơn đính kèm). Trong trường hợp đến thời gian này còn hạn chế đi lại vì dịch bệnh, sinh viên có thể scan/chụp hình đơn và hộ khẩu (thay cho xác nhận của địa phương) để gửi emai về Khoa (email của các Khoa đã được thông báo trên website của nhà trường). Nếu cần trao đổi thêm sinh viên có thể liên hệ phòng CT-TC-Công tác sinh viên qua email cttc@huflit.edu.vn
Các Khoa xem xét đơn, tập hợp danh sách và chuyển về phòng CT-TC-CTSV trong vòng 10 ngày tiếp theo, để Phòng tổng hợp trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.
   - Phòng Quản trị-Tài vụ sẽ chuyển phần hỗ trợ vào tài khoản của sinh viên ./.
 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC