Thông báo hỗ trợ sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai (Lũ lụt, bão) năm 2020

Thứ bảy - 28/11/2020 10:03

     Trong thời gian qua, các tỉnh Miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất. Để chia sẻ với sinh viên bị ảnh hưởng của thiên tai và có cơ sở xét duyệt hình thức hỗ trợ sinh viên, Trường thông báo thực hiện như sau:
     1. Đối tượng xét duyệt chế độ hỗ trợ: sinh viên đang theo học tại Trường từ khóa 2017 đến 2020, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung, thời gian vừa qua hộ gia đình của sinh viên đã bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại Miền Trung.
      2. Cách thức thực hiện:
        - Sinh viên làm đơn, có xác nhận của địa phương về mức độ thiệt hại, gửi về văn phòng Khoa trước ngày 10/12/2020 (theo mẫu đơn đính kèm).
        - 
Các Khoa tiếp nhận đơn, trao đổi với sinh viên về tình trạng thiệt hại, tổng hợp danh sách, ghi chú và đề xuất, gửi về Trường qua phòng CT-TC-CTSV trước ngày 17/12/2020 (mẫu đính kèm).
        - 
Sinh viên đánh giá mức độ thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra cho gia đình theo hai mức sau:
STT Mức thiệt hại Tiêu chí xác định mức độ thiệt hại Ghi chú
1
Thiệt hại nặng Tài sản, vật chất bị phá hủy, hư hỏng, hay giảm năng suất từ 50% trở lên.  
2
Thiệt hại một phần Tài sản, vật chất bị phá hủy, hư hỏng, hay giảm năng suất dưới 50%.  
(Tài sản, vật chất bao gồm: nhà ở, mùa màng, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng, thủy hải sản và cơ sở vật chất khác có liên quan. Sinh viên cần mô tả cụ thể các tình trạng thiệt hại).
     Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện đúng thời gian và quy định./.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Mẫu Đơn xin Hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Miền Trung <----- nhấn vào đây để tải mẫu đơn

 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC