THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁC MỐC THỜI GIAN HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Thứ hai - 19/04/2021 10:46

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020-2021, BCN Khoa Đông Phương thông báo dời việc tổ chức hội thảo khoa học SV với chủ đề “Những vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Nhật Bản, Hàn Quốc (trong sự so sánh với Việt Nam)” theo các hạn như sau:

1. Thời gian đăng ký và thời gian tổ chức hội thảo khoa học SV
 
- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 26.4.2021 (nộp phiếu đăng ký theo mẫu tại Văn phòng Khoa Đông Phương trong giờ hành chính).
- Hạn chót nhận báo cáo: 28.5.2021, sinh viên nộp 01 bản giấy chính thức tại văn phòng Khoa Đông Phương trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và chủ nhật) và Gửi file bài báo cáo qua Email: khoadongphuong@huflit.edu.vn với cú pháp không dấu “HTKHSV2021-Ho & ten SV/Nhom truong-Lớp”.  
- Từ 28.5 đến 31.5.2021: Sinh viên chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của GV nhận xét.
Thời gian tổ chức hội thảo: Ngày 04.6.2021 (thứ sáu).

2. Đối tượng tham gia  

- Tất cả sinh viên của khoa thuộc các bộ môn có thể viết báo cáo tham gia.
- Khoa yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất 01 báo cáo khoa học tham gia. Lớp trưởng các lớp chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này tại lớp của mình phụ trách.

3. Những nội dung thuộc chủ đề hội thảo

Sinh viên có thể thực hiện các báo cáo khoa học theo những nội dung sau:
- Những vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, xã hội của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc (trong sự so sánh với Việt Nam).
- Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản/ Hàn Quốc trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, văn hóa.
- Mối quan hệ Việt Nam với các các nước Nhật Bản/ Hàn Quốc trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
- Xu thế hợp tác, phát triển giữa Việt Nam với Nhật Bản/ Hàn Quốc trong tương lai.
-Việc học tập tiếng Việt, văn hóa Việt của sinh viên Hàn, Nhật.
- Sinh viên và vấn đề dạy tiếng Việt văn hóa Việt Nam cho người Nhật/ Hàn và ngược lại.
- Xây dựng môi trường thực hành tiếng ngoài lớp học cho sinh viên trao đổi đang học tiếng Việt tại HUFLIT.
- Những xung đột văn hóa và cách khắc phục…

4. Qui cách trình bày báo cáo

- Tối đa 15 trang đánh máy A4, tối thiểu 7 trang (không bao gồm phụ lục và thư mục tài liệu tham khảo).  
- In 1 mặt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng đơn; định dạng lề trên, lề dưới và lề phải: 2 cm; lề trái: 3 cm; cách dòng: đơn, lề trái: 3 cm, không đánh số trang.

 
5. Những hình thức khuyến khích SV tham gia

- Khuyến khích mỗi báo cáo khoa học do một sinh viên thực hiện. Nếu là nhóm sinh viên thực hiện thì không quá 03 SV/ báo cáo.
- Tất cả SV có báo cáo được in trong kỷ yếu đều được cộng điểm rèn luyện về mảng học thuật. Những báo cáo xuất sắc sẽ được chọn gửi đăng tạp chí Tài hoa trẻ, hoặc gửi dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp.   


 

Tác giả bài viết: Khoa Đông Phương

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC