THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XE ĐƯA RƯỚC SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI CƠ SỞ HÓC MÔN, HỌC KỲ II (2022-2023)

Thứ sáu - 09/12/2022 15:04

 
Căn cứ Kế hoạch tổ chức học tập và giảng dạy tại cơ sở Hóc Môn cho Học kỳ II (2022 - 2023)
Sinh viên có nhu cầu sử dụng xe đưa rước của Trường đến học tập tại cơ sở Hóc Môn trong thời gian trên (Từ tuần 23 đến hết tuần 38),
xin vui lòng sử dụng email trường để đăng ký theo đường link dưới đây (thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 2/1/2023): 
MẪU ĐĂNG KÝ XE ĐƯA RƯỚC SINH VIÊN TẠI HÓC MÔN, HỌC KỲ II (2022-2023)

Bên cạnh đó, Sinh viên có nhu cầu đăng ký sử dụng xe đưa rước của Trường để tham gia thi Học kỳ I (2022-2023) tại cơ sở Hóc Môn,
xin vui lòng sử dụng email trường để đăng ký theo đường link dưới đây (thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2022;

Lưu ý: đường link chỉ có hiệu lực khi Nhà Trường thông báo lịch thi Học kỳ I đến sinh viên): MẪU ĐĂNG KÝ XE ĐƯA RƯỚC PHỤC VỤ THI HỌC KÌ I (2022-2023) TẠI CƠ SỞ HÓC MÔN
 
Trân trọng./.

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC