Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2020 - 2021

Thứ hai - 07/12/2020 16:40

          Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
 
1. Yêu cầu
 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học, bao gồm môn trả nợ thuộc khóa trước trên trang web https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học (chú ý mã môn học của ngành học) theo chương trình đào tạo trên trang web portal.huflit.edu.vn (Mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam, các học phần thuộc tiếng Anh không chuyên: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác. Lưu ý việc chuyển cơ sở khi đăng ký các môn khoa khác quản lý.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào chức năng “Đăng ký học phần” khi website portal.huflit.edu.vn và xem ở menu “Xem thời khóa biểu”).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí từ Phòng Quản trị - Tài vụ trên website của Trường.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
 
2. Đối tượng
 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4 (riêng sinh viên năm 1 – khóa 2020, Trường sẽ tự động đăng ký theo khung lớp).
 • Sinh viên hết khóa học, nhưng còn thời gian được phép học trả nợ môn.
 
3. Lịch trình đăng ký môn học
3.1. Sinh viên chính khóa (Đại học từ khóa 2017)
STT KHÓA / KHOA THỜI GIAN NỘI DUNG
1 NĂM 2 – KHÓA 2019   Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2
   Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương 9h00 – 22h00 ngày 21/12/2020  
   Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn 9h00 – 22h00 ngày 22/12/2020  
2 NĂM 3 – KHÓA 2018   Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3
   Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương 9h00 – 22h00 ngày 23/12/2020  
   Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn 9h00 – 22h00 ngày 24/12/2020  
3 NĂM 4 – KHÓA 2017   Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3, 4
   Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương, Khoa Công nghệ thông tin 9h00 – 22h00 ngày 25/12/2020  
   Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn 9h00 – 22h00 ngày 26/12/2020  
 
3.2. Sinh viên đăng ký học vượt, cải thiện trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:
STT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN NỘI DUNG
1  - Sinh viên đại học các khóa 2017, 2018, 2019 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký học vượt/trả nợ/cải thiện các môn
9h00 ngày 28/12/2020
đến
16h00 ngày 31/12/2020
Đăng ký các
môn học
thuộc học kỳ 2
năm học
2020-2021
2  - Sinh viên bậc đại học khoá 2016 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn
Lưu ý quan trọng:
 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 
4. Thời gian rút bớt học phần
              Sinh viên đã được phép thay đổi, rút bớt học phần trong đợt đăng ký bổ sung (thời gian thực hiện vui lòng xem thêm tại mục 3.2), do đó trường sẽ không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần.
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC