Thông báo đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất – khóa 2021 học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

Thứ hai - 20/09/2021 14:57

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy (trừ sinh viên năm 1 – khóa 2021) về việc đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
 
1. Yêu cầu
 • Tất cả sinh viên thuộc diện đăng ký môn học thực hiện trên Cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học theo chương trình đào tạo trên trang web https://portal.huflit.edu.vn (Mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo), đặc biệt chú ý các mã môn học của ngành học, các môn học tương đương như thông báo hướng dẫn của khoa chủ quản.
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam, ...: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác. Lưu ý việc chuyển cơ sở khi đăng ký các môn học do khoa khác quản lý.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào chức năng “Đăng ký học phần” trên website https://portal.huflit.edu.vn và xem ở menu “Tra cứu thời khóa biểu”).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí học kỳ trước sẽ không được phép đăng ký môn học.
 
2. Đối tượng
 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4 (riêng sinh viên năm 1 – khóa 2021, Trường sẽ tự động đăng ký theo khung lớp).
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
3. Lịch trình đăng ký môn học
- Từ 09 giờ 00, thứ Sáu ngày 01/10/2021 đến 15 giờ 00 Chủ nhật ngày 03/10/2021Sau thời gian trên, trường không giải quyết việc đăng ký trả nợ các học phần trên.

Lưu ý: Trường không giải quyết việc đăng ký môn học trễ hạn qua giấy, email. Các trường hợp cần hủy đăng ký PHẢI được thực hiện trong thời gian cho phép đăng ký môn học.

4. Thời gian đóng học phí: từ ngày 05/10/2021 đến ngày 18/10/2021.

Thời gian bắt đầu các học phần thuộc năm 1 bắt đầu từ ngày 04/10/2021.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC