Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC) Học kỳ Thu năm 2020

Thứ năm - 19/03/2020 15:58

Thực hiện thỏa ước hợp tác chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) và Trường Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC), Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Trường UTCC Học kỳ mùa Thu năm 2020, cụ thể như sau:
  • Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 trở lên
  • Số lượng: 04 sinh viên
  • Thời gian: 01 học kỳ hoặc 01 năm học
  • Chương trình học: Sinh viên được chọn các ngành học (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế) bằng tiếng Anh. Sinh viên vui lòng tham khảo chi tiết các ngành học và các thông tin khác tại website. Sinh viên nên liên hệ Văn phòng Khoa để được tư vấn khi lựa chọn môn học.
  • Hồ sơ đăng ký:
+ Giấy đăng ký nhập học (theo mẫu);
+ Bảng điểm (dịch thuật tiếng Anh, công chứng);
+ Bản sao hộ chiếu.
  • Chi phí và nghĩa vụ tài chính: Sinh viên được miễn học phí theo thỏa thuận giữa hai trường và tự túc tất cả các chi phí khác, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định chung của HUFLIT như sau:
+ Đóng học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (đối với SV trao đổi 01 học kỳ) hoặc năm học 2020-2021 (đối với SV trao đổi 01 năm học) tại HUFLIT;
+ Lệ phí du học: 5.000.000 đồng/sinh viên.
  • Hình thức và thời gian đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính (liên hệ Cô Trần Thùy Tuyết Nhung, chuyên viên đối ngoại - Email nhung.ttt@huflit.edu.vn) trong giờ hành chính trước 16:30 ngày 23/4/2020 để Phòng kịp thời hỗ trợ thủ tục đề cử theo yêu cầu của đối tác.
Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính kính đề nghị Quý Khoa/Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin này để các sinh viên có quan tâm đăng ký tham gia chương trình./.

Tác giả bài viết: Phòng ĐN-TH-HC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC