Thông báo cập nhật thông tin và sử dụng email sinh viên do trường cấp

Thứ sáu - 24/04/2020 12:13

     Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, trong đó có hệ thống email sinh viên của trường, Trường đề nghị tất cả anh chị sinh viên đang học tại trường, kiểm tra lại email cá nhân do trường cấp (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn).
      Cụ thể, đề nghị các anh chị sinh viên kiểm tra lại tình trạng email cá nhân, bật chức năng xác thực đa yếu tố cho email (như số điện thoại, email cá nhân thứ 2), thay đổi mật khẩu (nếu cần thiết) để nâng cao bảo mật, không cung cấp mật khẩu cho bất cứ ai.
      Từ ngày 04/05/2020, sinh viên dùng email do trường cấp để liên hệ công tác học tập và liên hệ với trường, trường không giải quyết các vấn đề liên quan nếu sinh viên dùng email khác để liên hệ.
        Sau ngày 04/05/2020, trường sẽ đóng toàn bộ email sinh viên thuộc các trường hợp sau:
      1- Tài khoản email chưa đăng nhập lần nào hoặc trong vòng 15 ngày (tính từ ngày 15/4/2020) chưa đăng nhập sử dụng;
      2- Sinh viên đã ra trường;
      3- Sinh viên đã thôi học.

        Rất mong các anh chị sinh viên quan tâm thực hiện nghiêm túc thông báo này.

        Tham khảo thêm cách Thiết lập xác thực đa yếu tố cho email tại đây.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

 Từ khóa: sinh viên, huflit, email, office365

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC