Thông báo cấp Giấy Chứng nhận sinh viên trong thời gian Phòng, Chống dịch bệnh Covid-19

Thứ năm - 26/03/2020 13:45


Thực hiện theo Thông báo số 29/TB-ĐNT, ngày 25/3/2020 của Trường về việc thực hiện các công việc Phòng, Chống Covid-19, đề nghị sinh viên có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận sinh viên thực hiện như sau:
     - Sử dụng email Nhà trường đã tạo cho mỗi sinh viên gửi nội dung cần liên hệ với Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên vào địa chỉ email cttc@huflit.edu.vn
        + Đối với Giấy Chứng nhận sinh viên (để tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự, giảm thuế TNCN, xin visa, …) sinh viên gửi nội dung thông tin bao gồm: Mã số sinh viên, họ và tên, số điện thoại và số lượng Giấy chứng nhận cần cấp.
        + Đối với Giấy Xác nhận sinh viên vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội, sinh viên truy cập vào website: www.huflit.edu.vn vào mục Biểu mẫu sinh viên tìm “Mẫu đơn xác nhận sinh viên vay vốn ngân hàng CSXH” hoặc theo đường dẫn http://huflit.edu.vn/bieu-mau/mau-don-xac-nhan-sinh-vien-vay-von-ngan-hang-csxh-1143.html.
Sau khi gửi nội dung cần cấp Giấy chứng nhận về địa chỉ email trên, sinh viên đến nhận Giấy chứng nhận sinh viên đã được ký duyệt ở Thùng trả đơn tại Phòng CT-TC-CTSV lầu 1, Khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh từ 15g00 đến 16h30 của ngày làm việc tiếp theo (nếu sinh viên gửi nội dung vào Thứ 6 thì sinh viên sẽ nhận đơn từ 15g00 đến 16h30 Thứ 2 của tuần kế tiếp).

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC