Thông báo (bổ sung) v/v tham gia BHYT,BHTN đối với sinh viên 2,3,4 năm học 2022-2023

Thứ năm - 18/08/2022 09:34

Theo thông báo Số: 84/TB-ĐNT ngày 08 tháng 8 năm 2022, Phòng CT-CTSV bổ sung một số nội dung như sau:
 
  • BẢO HIỂM TAI NẠN (Bảo hiểm tự nguyện):
  • BẢO HIỂM Y TẾ (bắt buộc):
  • Sinh viên đã có thẻ BHYT tại tại hộ gia đình, thân nhân gia đình chính sách, doanh nghiệp…  đăng ký đăng link https://forms.office.com/r/gaF0QBz2fM để không mua tại Trường vẫn phải đóng tiền đầy đủ theo thông báo học phí, sau khi sinh viên cung cấp minh chứng đã có thẻ BHYT năm 2023 hợp lệ, phí BHYT đã đóng sẽ được chuyển vào học phí của học kỳ 2 năm học 2022-2023. 

Tác giả bài viết: CT-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC