Thông báo bổ sung (đợt 4) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thứ ba - 28/04/2020 15:28

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020), Trường tiếp tục mở dạy và học trực tuyến một số học phần (đợt 4 bổ sung), cụ thể như sau:
1. Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ ngày 28/04/2020 đến khi có thông báo đi học lại hoặc đến khi trường có thông báo khác.

2. Danh sách các học phần giảng dạy trực tuyến bổ sung đợt 4 (theo danh sách đính kèm << SV vui lòng click vào đây để xem chi tiết >>)

3. Công cụ hỗ trợ giảng dạy: Các phần mềm hỗ trợ giảng dạy chủ yếu của Microsoft, Google, Zoom, ...

4. Các khoa, Bộ môn có học phần đăng ký giảng dạy trực tuyến có nhiệm vụ thông báo đến các giảng viên, sinh viên về thời gian giảng dạy, tổ chức dạy và học, đồng thời theo dõi và báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện (thông qua phòng Đào tạo).

5. Sinh viên có nhiệm vụ tham gia lớp học, thường xuyên xem thông báo cập nhật về các lớp học phần thông qua website trường, email cá nhân (mã-số-sinh-viên@st.huflit.edu.vn). Sinh viên sử dụng email cá nhân do trường cấp để trao đổi và theo dõi các thông báo của giảng viên trong việc tham gia lớp học trực tuyến.

Lưu ý: Các học phần đã dạy và học trực tuyến trước đó vẫn tiếp tục đến khi có thông báo mới của trường.
 Từ khóa: online, ngoại ngữ 2

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC