Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể đánh giá rèn luyện sinh viên (Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên) theo từng học kỳ

Thứ năm - 13/08/2020 10:10

* BẢNG CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN THEO TỪNG HỌC KỲ (Áp dụng từ năm học 2020 – 2021) <----Click vào đây
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-ĐNT, ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh)

BẢNG CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN THEO TỪNG HỌC KỲ ĐỐI VỚI SINH VIÊN DU HỌC (Áp dụng từ năm học 2020 – 2021) <----Click vào đây
(Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-ĐNT, ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh)


Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC