Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư - 28/09/2022 15:33

1 2
  • Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh) Bấm vào để xem
  • Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ đối với sinh viên du học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh) Bấm vào để xem


 

Tác giả bài viết: Phòng CT - CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC