LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2020 – 2021 Dành cho Sinh viên năm II, III, IV (khóa 2019, 2018, 2017)

Thứ năm - 16/07/2020 16:07

LỊCH "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN' NĂM HỌC 2020 - 2021
(Dành cho Sinh viên năm II, III, IV (khóa 2019, 2018, 2017)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 26/KH-ĐNT, ngày 16 tháng 7 năm 2020)
**********
     I. NỘI DUNG SINH HOẠT:
1. Chuyên đề (CĐ) 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc nâng cao ý thức dân chủ gắn với ý thức kỷ luật, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách: Khoa Lý luận chính trị
2. Chuyên đề 2: Các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên. Phụ trách: Khoa Luật
3. Chuyên đề 3: Những nội dung liên quan đến công tác sinh viên. Phụ trách: Phòng CT-TC-CTSV
4. Chuyên đề 4: Những nội dung liên quan đến công tác đào tạo. Phụ trách: Phòng Đào tạo
5. Chuyên đề 5: Đối thoại và triển khai công tác năm học của khoa. Phụ trách: Khoa đào tạo
6. Chuyên đề 6: Kỹ năng khởi nghiệp, cơ hội việc làm (dành cho sinh viên năm 4, khóa 2017). Phụ trách: Trung tâm Truyền thông – Quan hệ doanh nghiệp
     II. ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT CÔNG DÂN:
- Hội trường lầu 6, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. HCM.
- Đối với lịch sinh hoạt ngày 26/7/2020: địa điểm sinh hoạt là Phòng Hội thảo, lầu 1, khu B, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. HCM.
     III. LỊCH SINH HOẠT CỤ THỂ:

     ***Lưu ý:
- Ngoài thời gian trên, sinh viên sẽ tham gia sinh hoạt với Khoa chuyên đề 5 theo lịch được Phòng CT-TC-CTSV và các Khoa phối hợp sắp xếp và thông báo sau.
- Sinh viên năm IV (khóa 2017) sẽ đăng ký chọn thời gian sinh hoạt thêm chuyên đề 6 “Kỹ năng khởi nghiệp, cơ hội việc làm” theo lịch do Trung tâm Truyền thông – Quan hệ doanh nghiệp sắp xếp và thông báo sau. Dự kiến có 03 buổi chuyên đề 6 sẽ được tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. 
- Các khoa cử chuyên viên phụ trách CTSV phối hợp với chuyên viên Phòng CT-TC-CTSV để quản lý và tổ chức điểm danh sinh viên tham gia các đợt sinh hoạt theo lịch trên.
- Phòng QT-TV chuẩn bị hội trường, âm thanh, máy tính và máy chiếu (nếu cần) cho báo cáo viên. 

 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC