LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII - NĂM HỌC 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN HOÃN THI DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19

Thứ hai - 19/10/2020 15:38

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học HKII - năm học 2019-2020 dành cho sinh viên hoãn thi do ảnh hưởng dịch Covid 19, cụ thể như sau: 

Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.
Nội quy phòng thi tại đây.

Trân trọng.  

Tác giả bài viết: Ban khảo thí

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC