Khoa NN&VH Phương Đông thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khóa 2019 năm học 2022 - 2023

Thứ hai - 21/11/2022 15:46

Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Phương Đông thông báo đến sinh viên Khóa 2019 nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) năm 2023 như sau:

I. VỀ QUI TRÌNH THỰC HIỆN
Khi thực hiện đề tài KLTN, SV cần chú ý thời gian thực hiện như sau:
TT Thời gian Nội dung thực hiện Yêu cầu Ghi chú
1. 25.11.2022 -  30.11.2022 Sinh viên đăng kí học phần môn học làm KLTN sẽ đăng kí
tại Link và nộp bản mẫu đăng kí làm KLTN về văn phòng Khoa.
  Khoa tổng hợp danh sách và tên đề tài dự kiến.
2. 08.12.2022 Nộp Đề cương KLTN
(xem mẫu đính kèm)
  Bản đã được xác nhận GVHD và gửi qua email Khoa: dp@huflit.edu.vn với chủ đề KLTN22.23 – HQ/NB – Họ tên – MSSV – Lớp  
3. 13.12.2022 SV trình bày đề cương KLTN và chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng Khoa.   Lý do chọn đề tài, tính mới, mục đích nghiên cứu.
4. 19.12.2022 Khoa thông đề cương được thông qua   Khoa thông báo qua mail sinh viên
5. 10.2.2023 SV báo cáo tiến độ viết khóa luận lần 1 Tối thiểu 01 chương. Nộp tại Khoa và bản này đã được xác nhận của GVHD.
 
6. 10.3.2023 SV báo cáo tiến độ viết khóa luận lần 2 Tối thiểu 2-3 chương. Nộp tại Khoa và bản này đã được xác nhận của GVHD.
7. 12.5.2023 Nộp bản thảo KLTN
(Bản thảo KLTN là bản chưa chính thức, Khoa sẽ gửi đến các thành viên trong hội đồng đọc trước).
Nộp 04 quyển, in giấy thường và 02 mặt. - Nộp file bản thảo qua email khoa và nộp 05 bản giấy tại vp khoa.
8. 19.5.2023 Bảo vệ khóa luận (dự kiến) - Chuẩn bị công cụ hỗ trợ thuyết trình. - Nộp file KLTN qua email.
- Nộp file powerpoint.
9. Từ 22.5 đến 16.6.2023 Chỉnh sửa và Nộp KLTN (bản chính thức)
 
2  quyển (in 1 mặt, đóng bìa mạ vàng) (**) - Nộp file KLTN hoàn chỉnh qua email khoa.
- Nộp file powerpoint.
- Nộp 02 quyển tại VP Khoa đã có xác nhận GVHD.

Ghi chú:  
(1)  Làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên không đăng kí 02 học phần: Thực tập Văn hóa doanh nghiệp Nhật/ Hàn.
(2) SV nộp cho Khoa 2 quyển hoàn chỉnh mới được giáo vụ khoa nhập điểm.
Nộp 02 bản chính thức phải có chữ ký xác nhận của GV hướng dẫn (xác nhận việc chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của hội đồng) cho văn phòng khoa và file chính thức qua email: dp@huflit.edu.vn hạn chót đến 16g00 ngày 16.6.2023.  


II. VỀ QUI CÁCH TRÌNH BÀY KLTN
2.1. Qui cách
  • KLTN (bản chính thức) in một mặt, khổ giấy A4.
  • Số trang tối thiểu: 65 trang; tối đa: 80 trang (không tính phần PHỤ LỤC) đánh máy một mặt.
  • Co chữ: 13, font chữ: Times New Roman, cách dòng: 1,5, lề trên: 2,0 cm; lề dưới 2,0cm, lề phải: 2,0 cm, lề trái: 3,0 cm.
  • Đánh số trang ở giữa và cuối trang.
  • Nếu có hình ảnh, hình ảnh phải rõ ràng, có chú thích nguồn.
  • Các dẫn chứng từ các tài liệu tham khảo khác đều phải chú thích nguồn theo IEEE.

​​​​2.2. Hình thức và bố cục của KLTN (xem mẫu)
- Bìa cứng và bìa lót của KLTN
- Bố cục của một KLTN như sau:
. Lời cảm ơn (nếu có)
. Nhận xét của GV hướng dẫn (phần này sẽ được GV ghi sau khi SV nộp bản chính thức KLTN)
. Mục lục
. Bảng biểu (nếu có)
. Các chương


2.3. Về tài liệu tham khảo
- Sử dụng cách trích dẫn Tài liệu tham khảo theo IEEE
- Tài liệu tham khảo (TLTK) không được vượt quá 30 tài liệu (tham khảo tối đa 10 trang web).
- TLTK đánh số theo thứ tự và trình bày theo qui cách. Ví dụ:
1. Lê Văn A, 2018, Thị trường lao động Việt Nam 2018, NXB. Thế Giới.
2. Trần Thành An, 2007, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cải tiến qui trình tuyển dụng lao động, Tạp chí Lao Động, số 12.
3. Nguyễn Ngọc Ánh, 2015, Luật thương mại, NXB. Trẻ.
4. …………………………………………………
Lưu ý:
- Tài liệu tham khảo tiếng Việt được xếp thành một loại (phần A: TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT), tiếng nước ngoài xếp thành một loại (phần B: TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI).
- Xếp theo Alphabet tên tác giả.
- Trang web phải ghi tương đối đầy đủ đường dẫn.

 

Tác giả bài viết: Khoa NN&VH Phương Đông

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC