Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Chủ nhật - 18/10/2020 22:21

Sinh viên năm Nhất - khóa 2020 lưu ý một số điểm khi xem thông tin thời khóa biểu, cụ thể như sau:

1- Sinh viên học theo thời khóa biểu cá nhân.

2- Hướng dẫn xem thời khóa biểu cá nhân:
- Bước 1: Truy cập cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn/
- Bước 2: Đăng nhập hệ thống (xem thêm hướng dẫn đăng nhập tại đây). Nếu có thắc mắc về tài khoản đăng nhập, vui lòng sử dụng email cá nhân và gửi về info@huflit.edu.vn với nội dung Đề nghị reset mật khẩu trang portal.huflit.edu.vn (ghi rõ thông tin mã sinh viên, họ tên, ngày sinh và chứng minh nhân dân / thẻ căn cước).
- Bước 3: Từ menu chức năng, chọn "Lịch học"

3- Một số lưu ý về thời gian biểu và mã phòng học: xem thêm tại đây.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC