Công khai Báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT trình độ ĐH năm 2022

Thứ hai - 24/10/2022 10:54

THÔNG BÁO 
Về việc công khai Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán, ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Luật kinh tế trình độ ĐH năm 2022
(Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN)

     Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh công bố công khai Báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo trình độ đại học đến các bên liên quan trong và ngoài Trường.
      Các chương trình đào tạo bao gồm:
 
STT Tên chương trình đào tạo Báo cáo tự đánh giá
1 Kế toán dhNGOAINGU-TINHOCTP.HCM_bctdgctKETOAN_2022.pdf
2 Kinh doanh quốc tế dhNGOAINGU-TINHOCTP.HCM_bctdgctKINHDOANHQUOCTE_2022.pdf
3 Luật Kinh tế dhNGOAINGU-TINHOCTP.HCM_bctdgctLUATKINHTE_2022.pdf

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC