CÁC MÔN HỌC SẼ DẠY ONLINE TỪ 07/12/2020

Thứ hai - 07/12/2020 11:50

Do tình hình dịch bệnh COVID 19, hiện nay còn từ 2 đến 3 buổi nữa là kết thúc học kỳ.
Để kịp tiến độ thi HK1 sắp tới, Khoa QHQT sẽ dạy trực tuyến các môn học sau đây theo thời gian như trong Thời Khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020 - 2021. Sinh viên click vào link để xem.
Khoa sẽ tiếp tục cập nhật những môn còn lại sau khi giảng viên đăng ký. 
https://hufliteduvn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dir_huflit_edu_vn/ERSfnTBSaopEkd2tEBpbtiUButslaqwDQd3aDvwifN0JYg?e=5sKaCK
Khoa QHQT

Tác giả bài viết: Ngô Thanh Bình

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC