Tin tức về Hoạt động Bảo đảm chất lượng

Thứ ba - 22/03/2022 08:24

- Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo của 03 ngành: Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh << TẠI ĐÂY>>

- Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh << TẠI ĐÂY>>


- Tập huấn về đánh giá chất lượng Giáo dục cấp Cơ sở Giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT <<TẠI ĐÂY>>

- Tập huấn đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào rạo <<TẠI ĐÂY>>


 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC