[THÔNG BÁO] Tổ chức báo cáo chuyên đề online chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản” năm 2023

Thứ hai - 20/02/2023 11:54

Nhằm hỗ trợ sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng làm việc trong các công ty Nhật Bản sau khi ra trường, Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Văn hóa Doanh nghiệp Nhật Bản” online dành cho sinh viên Bộ môn Nhật Bản học và các khoa khác có quan tâm, cụ thể như sau:
  • Thời gian: lớp ngày 01/3/2023 (dành cho sinh viên Bộ môn Nhật Bản học) và lớp ngày 08/3/2023 (dành cho các khoa khác), từ 08:00 – 11:15
  • Hình thức: online thông qua phần mềm Zoom
  • Báo cáo viên: Thầy Fumio Okita - Chuyên gia kinh tế Nhật Bản và Cô Yoshiko Suzuki
  • Số lượng: 30 sinh viên/lớp
  • Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Nhật có phiên dịch (đối với buổi dành cho Bộ môn Nhật Bản học) và tiếng Anh (đối với buổi dành cho sinh viên các khoa khác)
  • Nội dung: Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản và Tiếp thị quốc tế (Japanese and Its Corporate Culture và International Marketing)
  • Hình thức và thời gian đăng ký:
 
   Sinh viên vào trước thời gian bắt đầu 10 phút, tham gia đầy đủ thời lượng chương trình để được tính điểm rèn luyện và được cấp giấy chứng nhận tham dự.
Nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên gửi e-mail đến huflit.ir@huflit.edu.vn để được hỗ trợ./.
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Tuyết Nhung

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC