Giới thiệu cổng thông tin dành cho sinh viên, giảng viên áp dụng từ năm học 2020 - 2021

Thứ tư - 15/07/2020 09:56

       Từ năm học 2020 - 2021, ngoài website chính thức https://huflit.edu.vn, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh chính thức sử dụng cổng thông tin mới phục vụ công tác đào tạo, trao đổi thông tin của trường với sinh viên và phụ huynh sinh viên, cụ thể như sau:

1. Cổng thông tin:
     Địa chỉ trang web: https://portal.huflit.edu.vn

2. Thời gian áp dụng:
    Từ năm học 2020 - 2021 trở đi.

3. Đối tượng sử dụng:
 • Sinh viên trường
 • Giảng viên trường
 • Phụ huynh sinh viên
4. Giới thiệu một số chức năng chính của công thông tin:
* Đối với sinh viên:
 • Xem thời khóa biểu
 • Đăng ký môn học
 • Tra cứu lịch thi
 • Xem điểm
 • Hiệu chỉnh thông tin cá nhân
 • Xem học phí
 • Tự đánh giá điểm rèn luyện
 • Tham gia khảo sát, đánh giá
* Đối với giảng viên:
 • Tra cứu thời khóa biểu giảng dạy
 • Tra cứu lịch coi thi
 • Báo lịch nghỉ, dạy bù
* Đối với phụ huynh:
 • Xem thời khóa biểu của sinh viên
 • Xem  kết quả học tập của sinh viên
 • Xem học phí của sinh viên
Lưu ý:
Từ năm học 2020 - 2021, trang web https://daotao.huflit.edu.vn sẽ đóng lại, giảng viên và sinh viên không truy cập các dịch vụ tại website này. Việc đăng ký môn học từ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 sẽ được thực hiện trên Cổng thông tin mới https://portal.huflit.edu.vn
- Các hướng dẫn sử dụng trên Cổng thông tin mới sẽ được cập nhật thường xuyên.

Tác giả bài viết: Tăng Phước Đại

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC