Đề án đào tạo nhân lực du lịch áp dụng cơ chế đặc thù

Thứ ba - 12/05/2020 11:40

Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh công bố đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch trình độ đại học (theo công văn 4929/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chi tiết xem tại đây:
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành << click vào đây để xem chi tiết >>

- Ngành Quản trị khách sạn << click vào đây để xem chi tiết >>
 Từ khóa: du lịch, khách sạn, đề án

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC