BCH Đảng ủy

BCH ĐẢNG ỦY
1. Đồng chí TRẦN QUANG NAM Bí thư (giai đoạn 2016 – đến nay)
2. Đồng chí PHẠM HỒNG KỲ Phó Bí thư
3. Đồng chí PHẠM THỊ THANH UYÊN Ủy viên thường vụ
4. Đồng chí TRẦN THANH NHÀN Đảng ủy viên
5. Đồng chí NGUYỄN HỒNG HẢI Đảng ủy viên
6. Đồng chí HỒ THÙY DUNG Đảng ủy viên
7. Đồng chí ĐẶNG THỊ HUỆ TRÂN Đảng ủy viên
8. Đồng chí NGUYỄN NGỌC CHIÊU ANH Đảng ủy viên
 

Ủy ban Kiểm tra
1. Đồng chí PHẠM HỒNG KỲ Chủ nhiệm
2. Đồng chí LÊ TUẤN SƠN Thành viên

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ